Veerschotel Saab doorgeroest

Veerschotel Saab doorgeroest achter

Veerschotel Saab doorgeroest? Bij ons bent u op het goede adres wij repareren de doorgeroeste veerschotel achter van de  Saab maar ook van andere merken weer volgens de APK norm!

veerschotel saab achter

Roest reparatie door middel van lassen met de originele maten van de veerschotel.

Het komt vaak voor dat er een onderdeel aan de auto is doorgeroest denk aan dorpels, wielscherm, langsbalken, veerschotels en dwarsbalken en dat uw auto hier op wordt afgekeurd bij de APK keuring.

Wij lassen er nieuwe stukken ijzer in of vervangen het voor orginele maten onderdelen zodat de auto weer voldoet aan de APK norm

De APK lasvoorschriften en Beoordelingsnorm voor roestschadereparaties

APK Aanvullende permanente eisen 

Artikel 23 
Een roestschadereparatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het onderdeel, de bevestiging van het onderdeel of
de sectie van de bodemplaat zijn oorspronkelijke functie weer kan vervullen.
Artikel 24
1. Voor alle onderdelen, bevestigingen van onderdelen of secties van de bodemplaat waarvoor een
roestschadegradatie is gegeven, geldt dat:
a. reparaties met pasklare gedeelten, waarbij elk deel deugdelijk aan het oorspronkelijke materiaal is
gelast, toegestaan zijn;
b. vervanging van delen is toegestaan mits deugdelijk gelast dan wel bevestigd met bouten indien de
oorspronkelijke bevestiging heeft plaatsgevonden door middel van bouten of klinknagels;
c. een reparatie die niet volgens onderdeel a of b is uitgevoerd, als roestschade wordt aangemerkt en
beoordeeld, waarbij de grootte van de reparatie wordt gezien als de grootte van de roestschade, tenzij
anders wordt aangetoond.

2. Onder deugdelijk gelast zoals bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
a. kettinglassen welke ten minste 50% van de omtrek van het te lassen gedeelte bestrijken en goed zijn
verdeeld over die omtrek, of
b. proplassen (gatlassen) met ten minste een diameter van 4 mm en een onderlinge afstand van niet
meer dan 20 mm.